Yüksek Lisans Programları
İç Mimarlık (MA)
Videoyu İzle
Öğrenim > Yüksek Lisans Programları > > Programlar > İç Mimarlık (MA)

İç Mimarlık (MA)

Program Hakkında

Yapılı çevreler, değişen teknoloji, gündelik yaşam koşulları ve insan ihtiyaçları paralelinde sürekli değişmektedirler. Aynı zamanda konfor, sağlık ve hepsinden önemlisi kültür üzerinde büyük etkileri bulunmaktadır. Dolayısıyla iç mimarlık alanı da sürekli gelişen ve güncellenen dinamik bir alandır. İçinde yaşadığımız ve yaşamlarımızı şekillendiren çevrelerin  tasarım ve üretiminde önemli rol oynayan iç mimarlar, mesleklerinde yeterli ve güncel bilgiye ve çevresel duyarlılığa sahip olmalıdırlar. Bu nedenle, İç Mimarlık Yüksek Lisans programı, günümüz dünyasında yapılı çevrelerin üretimi ve kullanımı, ve iç mimarlık mesleğinin bu alandaki rolü ve sorumluluklarını, disiplinler arası bir yaklaşımla analiz etmeyi amaçlamaktadır. İç Mimarlık Yüksek Lisans programı, iç mimarlık alanında üretilen tasarım ve uygulama ürünlerini, bilimsel bir bakış açısıyla analiz etmek ve değerlendirmek için gerekli olan altyapıyı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, özelde iç mimarlık alanının, daha genel anlamda ise her türlü yapılı çevrenin içinde bulunduğu evrensel sorunlara (sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, sosyal dışlanma, vb.) yönelik bir farkındalık geliştirmeyi; iç mimarlığın içinde geliştiği toplumsal-kültürel bağlamı anlamayı ve bu bağlama uygun çevrelerin tasarım ve üretim yöntemlerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, programdaki dersler öğrencilere ihtiyaç duyacakları teorik bilgi, eleştirel bakış açısı, yaratıcı düşünce ve araştırmaya dayalı tasarım becerileri kazandıracak nitelikte; iç mimarlığın sosyal, kültürel, ekonomik boyutlarını analiz etmeye ve farklı disiplinlerle işbirlikleri oluşturmaya yönelik olarak güncellenmektedir.

Program hakkında bilgi alın

Adınız

Soyadınız

E-Mail

Telefon

MesajınızBİZ SİZE ULAŞALIM
VAZGEÇTİM

Bilgi Formu

Hangi konuda bilgi almak istiyorsun?