Hazırlık Okulu
Videoyu İzle
Aday Öğrenciler > Hazırlık Okulu

Hazırlık Okulu

Hakkında
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi
Fakülteye Kabul Koşulları
Sıkça Sorulan Sorular

GAÜ İngilizce Hazırlık Okulu; GAÜ’deki öğrencilerin akademik ihtiyaçları için yeterli İngilizceye sahip olduklarını temin eder. İngilizce’deki yeterlilik GAÜ’deki öğrencilerin sadece akademik çalışmalarına yardımcı olmaz ayrıca seçtikleri meslekte de yardımcı olur. Common European Framework (CEF) modelini baz alarak çalışıyoruz. İngilizce Hazırlık Okulu; İngilizceleri yetersiz olan öğrencilere yoğunlaştırılmış İngilizce dersleri sağlamaktadır.

 

İngilizce Hazırlık Okulu’nda okumaya başlayan öğrenciler, Genel İngilizce ve dört beceri (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) içeren haftada yirmi (20) saatlik (her ders 45 dakika) derslere girmek zorunluluğu vardır. B seviyesi öğrencisi için; ders saatlerinin 8’i Akademik İngilizce (EAP) olarak adlandırılan yoğunlaştırılmış akademik çalışma olacaktır. Öğrenciler seviyelerine göre sınıflarına ayrılıp genelde bir dönem boyunca ayni sınıfta olurlar.

 

Program; öğrencilere sınıf dışı,sınıfta ve online olarak İngilizcelerini geliştirmede, pratik yapmada ve öğrenmede yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Fakülteye hazırlıkta; EAP yani Akademik İngilizce öğrencilere makale yazma, ders ve seminer esnasında not tutma, tartışmalarda yer alma, sunum yapma ve genel çalışma becerilerini öğrenmek için tasarlanmıştır.

 

İngilizce Hazırlık Okulu şu anda; Avruapa’daki dil programları için değerlendirme kurumu olan EAQUALS (European Association of Quality Language Services) tarafından akreditasyon onayını almıştır.

 

 

Common European Framework (CEF); Avrupa üzerindeki ders kitaplarının, sınavların, ders programı yönetmeliklerinin ve dil müfredatlarının detaylandırılmasına ortak bir ortam sağlar. Öğrencilerin iletişim kurmada bir dili kullanmak için neler öğrenmek zorunda olduklarını geniş kapsamlı bir şekilde açıklar ve daha etkili davranabilmek için hangi bilgi ve becerileri geliştirmek zorunda olduklarını belirtir. Açıklama ayrıca dilin varolduğu kültürel bağlamı da içerir. Framework ayrıca öğrenimlerinin her bir aşamasında ve yaşam boyunca öğrencilerin gelişimini ölçmesine yardımcı olan yeterlilik seviyesini de açıklar.

İngilizce Hazırlık Okulumuz; eğer gerekenler yetersizse her birinin tekrar alınabileceği A1 A2’den B2’ye kadar seviyeleri sunar.Öğrenciler Yeterlilik Sınavını B1seviyesini tamamlanmasından sonra alabilirler(Lisans için % 60, Türkçe dili eğitimli bölümler için % 50, Master, İngilizce Öğretmenliği, Çevirmenlik ve İngiliz Dili ve Edebiyatı için % 80). % 80 geçme notu gereken öğrenciler B2 seviyesini de okumaya gerek duyabilirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeterli

Kullanıcı

C2

 • Duyduğu ve okuduğu neredeyse herşeyi rahatça anlayabilir.

 • Değişik yazılı ve sözlü konuşmalardaki bilgileri özetleyebilir,kendine uygun sunumdaki tartışmaları ve konuları yeniden yapılandırabilir.

 • Daha da karmaşık durumlarda değişik anlam farklılığını ayrıştırarak çok akıcı, doğru ve anında kendisini ifade edebilir.

C1

 • Zorlu uzun okuma parçalarının büyük kısmını anlayabilir ve örtük mesajı yakalayabilir.

 • İfadelere açıkça başvurduğu belli olmadan kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir.

 • Sosyal,akademik ve profesyonel amaçlar için dili esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir.

 • Örgütsel kalıpları, bağlaçlar ve koheziv gereçlerin kontrollü kullanımını göstererek karmaşık konular üzerinde doğru yapılandırılmış, detaylı ve temiz anlaşılır metinler üretebilir.

 

 

 

 

 

 

Bağımsız Kullanıcı

B2

 • Uzmanlık alanındaki teknik tartışmaları da içeren, somut ve soyut konulardaki karmaşık metinlerin anafikirlerini anlayabilir

 • İki taraf için de zorlanmadan herhangi yerli konuşmacılarla genel etkileşim yaratan çabukluk ve akıcılık derecesiyle etkileşimde bulunabilir.

 • Geniş yelpazeli konulardaki detaylı metinleri üretebilir ve çeşitli seçeneklerle avantaj ve dezavantajlar sunarak konusal bir noktada görüş açıklayabilir.

B1

 • Çalışma hayatında,okulda,eğlence,vb alakalı genel bildik konulardaki açık standart verileri ve ana noktaları anlayabilir.

 • Dilin konuşulduğu seyahat esnasındaki çoğu durumlarla baş edebilir

 • Kişisel veya tanıdık olan konularla bağlantılı basit metinler üretebilir.

 • Amaçlarını,dileklerini, hayallerini,tecrübe ve anılarını anlatabilir ve fikir ve planları için kısaca sebep ve açıklama sunabilir.

 

 

 

 

 

 

Basit

Kullanıcı

A2

 • En yakın alanlarla eşleşen en sık kullanılan cümleler ve söylemleri anlayabilir.(ör; en basit kişisel ve aile bilgileri, alışveriş, yerel coğrafya, çalışma yaşamı)

 • Tanıdık ve rutin noktaların basit ve direkt bilgi alışverişini gerektiren basit ve rutin alanlarda iletişim kurabilir.

 • Acil ihtiyaç alanındaki konu ve ortamlarda ve kendi geçmişindeki temel terim ve noktaları açıklayabilir.

A1

 • Somut bazı ihtiyaçların giderilmesinde amaçlanan genel,günlük cümle ve basit kelime gruplarıni kullanıp anlayabilir.

 • Kendisini ve başkalarını tanıtabilir ve nerede yaşadığı,tanıdığı kişiler hakkındaki bilgileri, neye sahip olduğu gibi detaylı kişisel soruları sorup cevaplayabilir.

 • Karşısındaki kişi her an yardım edecekmiş gibi ve yavaş temiz bir şekilde konuştuğu takdirde, basitçe bir etkileşim kurabilir.

 

 

 

Girne Amerikan Üniversitesine kayıt yaptıran tüm öğrencilerin, aşağıda belirtilen sınav sonuçlarını ibraz edenler hariç olmak üzere, İngilizce Hazırlık Okulunca yapılan yerleştirme sınavına katılmaları gerekmektedir. Yerleştirme sınavından % 60 ve üzeri not alan öğrenciler (İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Tercümanlık, Lisansüstü eğitim öğrencileri için geçme notu % 80’dir) İngilizce hazırlık sınıfını atlayarak doğrudan fakültelerinde eğitime başlarlar.

 

IELTS ve TOEFL sınavlarından aşağıda belirtilen notları alan öğrenciler, bunu belgeledikleri takdirde yerleştirme sınavına girmeden doğrudan fakültelerinde eğitim almaya başlayabilirler:

IELTS: İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Tercümanlık ve lisansüstü eğitim için 6.0, diğer bölümler için 5.0 TOEFL (kağıt üzerinde): İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Tercümanlık ve lisansüstü eğitim için 550, diğer bölümler için 500 TOEFL (bilgisayar üzerinde): İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Tercümanlık ve lisansüstü eğitim için 213, diğer bölümler için 173.

 

İngilizce Hazırlık Okuluna kayıt olan öğrencilerden yıl içerisindeki performanslarına ve sınav sonuçlarına göre başarılı olanlar kur atlar ve fakülteye geçme hakkı kazanırlar. Fakülteye geçmenin önkoşulu İngilizce yeterlilik sınavından % 60 ve üzeri not almaktır (İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Tercümanlık ve lisansüstü eğitim için % 80).

 

 

GAÜ HAZIRLIK OKULU’NDAN MUAFİYET İÇİN ULUSLARARASI SINAV VE DENKLİKLERİ

 

 

TOEFL(YAZILI)

TOEFL(INTERNET)

LİSANS

500

60-61

YÜKSEK LİSANS

550

79-80

LİSANS ÜSTÜ

550

79-80

 

 

IELTS

FCE

CAE

CPE

LİSANS

5.0

B

C

C

YÜKSEK LİSANS

6.0

A

B

C

LİSANS ÜSTÜ

6.0

A

B

C

 • TOEFL: Test of English as a Foreign Language.

 • IELTS:International English Language Testing System.

 • FCE:First Certificate in English Faculty Administration.

 • CAE:Certificate in Advanced English.

 • CPE: Certificate of Proficiency in English

 

 

Eğer Hazırlıkta okuyorsanız, aşağıdakiler uygulanır:

Hazırlık CEFR Seviyesi

Fakülte

İHO Dönem Değerlendirmesi %

Sonuç

Minimumdan daha az Dönem Değerlendirmesi

A1/A2

Türkçe

60%

B1e geçiş

A2 tekrar

A1/A2

Ingilizce

60%

B1e geçiş

A2 tekrar

B1

Türkçe

60%

Fakülteye Geçiş

B1 tekrar

B1

İngilizce Lisans bölüm

60%

Fakülteye

Geçiş

B1 tekrar

B1

Ingilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tercümanlık veya Master, Doktora

80%

Fakülteye Geçiş

B1 tekrar

B2

80% alması gereken fakat 60-79% arası alan öğrenciler.

80%

Fakülteye Geçiş

B2 tekrar

 

 

 1. Sınıf değiştirmek mümkün müdür?

Olağanüstü durumlar haricinde sınıf değişikliği yapılmamakta ve önerilmemektedir. Öğrencilerimizin bu konuyu önce sınıf öğretmenleri ile görüşmeleri ve ilgili koordinatöre bildirmeleri gerekmektedir.

 

 1. Dönem sınavlarının birinden 60’ın altında not aldığım zaman da kur atlayabiliyor muyum?

Sınavlar önemli olmakla birlikte not ortalamanızın tamamı değil, bir parçasıdır. Dönem sonu notunuz vize ve final sınav sonuçlarınız ile portfolyo notunuz ve devam durumunuzdan oluşmaktadır. Dönem sonu ortalamanızın % 60 olması gerekmektedir.

 

 1. Neden yeterlilik sınavını geçmek zorundayım?

Yeterli seviyede İngilizce bilmemeniz fakültelerde dersleri takip etmenizi, çalışmanızı ve dolayısıyla başarılı olmanızı engeller. Yeterlilik sınavı sizin bölüm derslerinizi takip edecek dil bilgisine sahip olduğunuzun göstergesidir.

 1. Kitap almak zorunda mıyım?

Evet. Kitaplar her akademik yılda güncellenmekte olduğundan güncel ders kitaplarına sahip olmanız önemlidir.

 

 1. Ders saatleri dışında öğretmenlere nasıl ulaşırım?

Öğretmenleriniz ders dışında da sizin akademik ihtiyaçlarınızla ilgileneceklerdir. Görüşmek istediğiniz öğretmenlerinizle bireysel olarak temas kurabilirsiniz.

 

 1. IELTS, TOEFL gibi sınav sonuçlarını kabul ediyor musunuz?

Evet. Daha fazla bilgi için “Fakültelere Kabul Koşulları” bağlantısına gidiniz.

 

 1. Girne Amerikan Hazırlık Okulunun kurumsal dil sınavı var mı?

GAU yeterlilik sınavı tarafımızca kabul görmektedir.

 

 1. Kayıt tarihlerini nasıl öğrenirim?

Kayıt tarihleri Hazırlık Okulu websitesinde ilan edilir. Tarihler her dönem değişmektedir.

 

 1. Kaydımı Internet üzerinden kendim yapabilir miyim?

Hayır. Kayıt işlemlerinizde bizzat bulunmanız gerekmektedir.

 

 1. Eğer kayıt dönemi içerisinde kaydımı yaptırmazsam ne olur?

Kayıt tarihleri kesindir. Bu tarihlerde kayıt yaptırmadığınız takdirde cezai kayıt ücreti ödemeniz gerekir.

 

 1. Akşam dersleri var mı?

Hayır. Bütün dersler gün içinde gerçekleştirilmektedir.

 

 1. Derslere devam zorunlu mu?

Evet. Yeterli devam oranını sağlayamazsanız sınavlara giremezsiniz.

 

 1. Hazırlık Okulunda öğrenci olduğumu nasıl kanıtlarım?

Tüm Hazırlık Okulu öğrencilerine GAU kimlik kartı verilmektedir.

 1. Geçme notum neye göre veriliyor?

Hazırlık Okulu öğrencilerinin geçme notları vize, final sınavları, portfolyo notları dönem içi performanslarına göre verilmektedir.

 

 1. Portfolyo nedir? Bana ne faydası var?

Portfolyo öğrencilerin dönem içi çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturur ve quizler, projeler ve günlüklerden oluşur. Portfolyo çalışmaları öğrencilerin üretkenliğini ve yaratıcılığını artırmaya yöneliktir. Aynı zamanda, dönem sonu notunun bir parçasıdır. Sınavlardan düşük not almış sınırdaki öğrenciler için portfolyo çalışmaları kur atlama fırsatı sağlayabilir.

 

 

 1. Derslere devam politikanız nedir?

Her derste devam kaydınız tutulmaktadır. Öğrencilerimizin derslere % 85 oranında devam etmiş olmaları şarttır. Aksi takdirde, sınavlara girmeniz mümkün olmamaktadır.

 

 1. Eğer İngilizce çalışmak için fazladan yardıma ihtiyaç duyarsam ne yapmalıyım?

Öğretmeninizle en kısa zamanda temasa geçin. Tüm öğretmenlerimiz anlamadığınız konularda ders dışında da sizinle birebir ilgilenmektedir.

 

 1. Dinleme ve konuşma becerilerimi geliştirebilmek için kendi kendime nasıl çalışabilirim?

İngilizce yayın yapan tv kanallarını (BBC, CNN, CNBC gibi) takip edebilirsiniz. İngilizce yayın yapan radyo istasyonlarına da internet aracılığıyla ulaşmanız mümkün. Ders kitaplarınızın hemen hemen hepsi etkileşimli CDlere sahip. Ders dışında bu CDlerde yer alan alıştırmaları, testleri yapabilirsiniz. Ayrıca, Girne’de anadili İngilizce olan sakinlerle veya üniversitemizdeki uluslararası öğrencilerle bulundugunuz ortamlarda sohbet edebilirsiniz.

 

 1. Öğretmenlerimiz hakkında akademik bilgi verir misiniz?

Hazırlık Okulunda görevli tüm okutmanlar kendi alanlarında lisans derecesine ve ayrıca İngilizce öğretmenliği formasyonuna sahiptirler. Öğretmenlerinizin çoğu alanlarında lisansüstü eğitimlerini tamamlamışlardır. Hepsi tecrübeli ve iletişime açık eğitimcilerdir. 

 

 

 

Program hakkında bilgi alın

Adınız

Soyadınız

E-Mail

Telefon

MesajınızBİZ SİZE ULAŞALIM
VAZGEÇTİM

Bilgi Formu

Hangi konuda bilgi almak istiyorsun?